Pracownia Perymetrii (Pole Widzenia)

 

Perymetria – badanie pola widzenia pozwala na ocenę występowania ubytków w polu widzenia, to znaczy czy oko pacjenta dostrzega obiekty w jego zasięgu.

Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, wpatrując się w punkt fiksacyjny, obserwuje czaszę, w której pojawiają się błyski światła. Pacjent dostrzegając punkty świetlne potwierdza to za pomocą przycisku, który trzyma w dłoni. Urządzenie zapisuje w pamięci, które bodźce świetlne zostały zauważone, a które nie. Wynik badania perymetrycznego przedstawiony jest w formie graficznej mapy, na której uwidocznione są ewentualne ubytki w polu widzenia. W ten sposób oceniamy czy oko i nerw wzrokowy są w pełni sprawne, czy też ze względu na uszkodzenie nie może widzieć w pełnym zakresie.

Badanie perymetryczne ocenia funkcje nerwu wzrokowego, a stosuje się je najczęściej do diagnostyki i monitorowania jaskry, w neuropatiach wzrokowych i innych zaburzeniach neurologicznych.

 

Rejestracja pod nr tel. – 733-500-676