Wykształcenie – moja droga zawodowa

 

Urodziłam się i wychowałam w Rzeszowie. Studia medyczne ukończyłam w 1999 roku, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staż specjalizacyjny z okulistyki odbyłam w Klinice Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika. Po ukończeniu specjalizacji pracowałam nadal w Klinice na stanowisku starszego asystenta. Współpracowałam także z innymi warszawskimi placówkami – Centrum Mikrochirurgii Oka LASER, Centrum Medycznym LIM, Centrum Medycznym LUX MED. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Czechy, Wielka Brytania). W latach 2009 – 2010 odbyłam praktykę chirurgiczną w PBMA’S H. V. Desai Eye Hospital w Pune w Indiach. W 2011 roku wróciłam do rodzinnego miasta Rzeszowa, gdzie rozpoczęłam pracę w nowo powstałym Oddziale Okulistyki Szpitala Miejskiego. W okresie 04.2017 – 02.2019 współpracowałam z Ośrodkiem Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego w Rzeszowie pełniąc również funkcję Dyrektora Medycznego.

W 2015 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obroniłam pracę doktorską związaną z tematyką retinopatii cukrzycowej zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika (promotor) oraz dr n. med. Magdaleny Ulińskiej (promotor pomocniczy).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Stowarzyszenia Plamki Związanego z Wiekiem AMD, European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS), European Society of Retina Specialist (EURETINA).

Jestem autorem i współautorem licznych prac prezentowanych na sympozjach naukowych oraz publikowanych w uznanych czasopismach medycznych. Jestem współautorem tłumaczenia z języka angielskiego książek „Chirurgia okulistyczna”, „Atlas okulistyki klinicznej”.  Jestem również współautorem najnowszego podręcznika dla studentów medycyny pt. „Okulistyka” wydanego w 2018 roku pod redakcją prof. dr hab. n. med. Andrzeja Grzybowskiego.