Poradnia Leczenia Jaskry

 

W trakcie pierwszorazowej wizyty oceniam stan zaawansowania choroby na podstawie szerokiego spektrum badań diagnostycznych i indywidualnie dobieram sposób leczenia (farmakologiczny, laserowy lub chirurgiczny) we wszystkich typach jaskry.

Podczas wizyt kontrolnych monitoruję postęp choroby i oceniam czy jest on odpowiednio hamowany wybraną u danego pacjenta metodą terapii przeciwjaskrowej.

Badania diagnostyczne:

– Tonometria bezdotykowa – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– Tonometria aplanacyjna – pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
– Pachymetria optyczna – ocena grubości rogówki
– Pachymetria OCT – ocena grubości rogówki metodą OCT
– Gonioskopia – ocena kąta przesączania
– OCT goniometria – ocena kąta przesączania metodą OCT (tomografia przedniego odcinka oka)
– Perymetria – badanie pola widzenia
Tomografia OCT tarczy nerwu wzrokowego
– OCT RNFL – ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki
– OCT ONH – topografia tarczy nerwu wzrokowego
– Tomografia OCT plamki – OCT GCC – ocena kompleksu komórek zwojowych siatkówki

Jaskra to grupa chorób oczu, które prowadzą do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego (tzw. neuropatia jaskrowa). To powoduje pogorszenie lub nawet utratę wzroku.
Wyróżnia się kilka typów jaskry:
Jaskra otwartego kąta przesączania – to najpowszechniejszy typ jaskry
– pierwotna
– pseudoeksfoliacyjna (PEX)
– barwnikowa
– posterydowa
– zapalna
– neowaskularna
– „cieni komórek”
Jaskra zamkniętego kąta przesączania
– pierwotna
– wtórna
Jaskra wrodzona, dziecięca, młodzieńcza

Osoby należące do grupy ryzyka zachorowania na jaskrę powinny wykonywać specjalistyczne badania diagnostyczne raz w roku.

 

Rejestracja pod nr tel. – 733-500-676