Zez

 

Zez (strabismus) to nieprawidłowe ustawienie oka, przy którym osie obu oczu są ustawione nierównolegle. Najczęstsze przyczyny zeza to wady refrakcji, czynniki genetyczne, choroby oka lub oczodołu, choroby mięśni lub nerwów gałkoruchowych, choroby neurologiczne. Najczęstszym rodzajem zeza jest zez jawny towarzyszący, rzadziej występują wrodzone zespoły zaburzeń ruchu gałki ocznej czy też zez porażenny.

Zez jest związany z procesami przystosowania, które powodują tłumienie obrazu z jednego oka i rozwój niedowidzenia.

Leczenie zeza powinno być jak najszybsze – im wcześniej, tym szanse na jego wyleczenie są lepsze. Leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci powinno być zakończone przed pójściem do szkoły, ponieważ fizjologiczne widzenie obuoczne kształtuje się do około 6-7 roku życia.

Zez nie minie samoistnie. Podejrzenie zeza wymaga pilnej konsultacji okulistycznej.