Wady wzroku

 

Do wad wzroku (wad refrakcji) zaliczamy krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, a także starczowzroczność. Wady wzroku występują u pacjentów w każdym wieku, zarówno u najmłodszych, jak i najstarszych. Podstawowym objawem wady wzroku jest rozmazane widzenie. Nieostre widzenie w zależności od rodzaju wady pojawia się na różnych odległościach – z daleka, z bliska, w odległościach pośrednich. Wady wzroku najczęściej korygujemy okularami, soczewkami kontaktowymi. Wady refrakcji można korygować także metodami chirurgicznymi tj. metodą laserowej korekcji wady wzroku lub operacji wewnątrzgałkowej (doszczepienie sztucznej soczewki, wymiana soczewki własnej na sztuczną soczewkę).