Starczowzroczność

 

Starczowzroczność (presbiopia) jest spowodowana fizjologicznym procesem zmniejszania się amplitudy akomodacji wraz z wiekiem. Początkowo powoduje to zmęczenie wzroku podczas czytania, pracy przed komputerem, trudności w czytaniu drobnego druku, oddalanie czytanego tekstu w celu wyostrzenia obrazu. Dolegliwości nasilają się wieczorem oraz w warunkach słabego oświetlenia. Presbiopię korygujemy dodatkowymi szkłami plusowymi do bliskich odległości (okulary jednoogniskowe do czytania, okulary progresywne, soczewki kontaktowe dwuogniskowe, soczewki kontaktowe wieloogniskowe).