Nadwzroczność

 

Pacjent nadwzroczny widzi nieostro na bliską odległość, a z czasem wraz z powiększaniem się wady także na dalszą. Początkowo, zwłaszcza u młodych pacjentów może nie występować nieostre widzenie. W takich przypadkach niewielka wada jest kompensowana poprzez napięcie akomodacji, czyli fizjologiczny mechanizm powodujący zwiększenie mocy optycznej soczewki własnej oka. Może to jednak doprowadzić do tak zwanych objawów astenopii związanych z nadmiernym wysiłkiem wzrokowym. Mogą pojawić się zmęczenie, bóle głowy, bóle oczu, zaczerwienienie oczu, dyskomfort.

Nadwzroczność jest spowodowana zbyt małą mocą optyczną oka w stosunku do długości gałki ocznej, co powoduje ogniskowanie obserwowanego obrazu za siatkówką. Nadwzroczność korygujemy szkłami plusowymi (okularami, soczewkami kontaktowymi).